"Cos posterior. Finestra superior de l'escala i Frontons de la escala"