Rober i Comunitat. Porta de la fašana de la capella