Fašana anterior. Especejament d'elements decoratius de pedra