Cos central. Capella i escala principal. Secció longitudinal per la galeria lateral