Documentació comptable sobre obres al teatre de l'Hospital