Capitania general de Catalunya; Govern militar i polític de Barcelona