Comte de Villemur, governador de Barcelona; Josep Puig, empresari del Teatre