Xavier Cantons, representant de l'empresa del Teatre