Antoni Valldejuli, propietari d'una casa contigua al Teatre