Carta de Manuel Torrella, prevere de Terrassa, oferint comprar una peša de terra de Manuel Ubach, mort a l'Hospital