Nota sobre els fonaments de dret del benefici de pobresa