Carta del baró de Serrahí notificant la declaració que l'Hospital sigui tractat com pobre miserable en qualsevol plet