Certificat de Pablo Hernich, escrivà de cambra de l'Audiència Territorial de Catalunya, de la revocació d'una sentència perquè l'Hospital sigui tractat com pobre miserable, i de diverses notificacions