Certificat del manament del jutge del cobrament de taxes judicials a l'Hospital de la Santa Creu i al de Palafolls