Ārees definitives dels terrenys de l'Hospital de Sant Pau, de Domingo Pardinas, i de l'Hospital de la Santa Creu, afectats pel realineament