"Escala principal [Traceries i pinacle de l'angle]"